Duurzaamheid

huisstijl puntjes Keppel Plantsoen

 

groen, duurzaam en energiezuinig wonen in het keppelplantsoen

 

Stadspark Keppeloord wordt een wijk die helemaal klaar is voor een leefbare en gezonde toekomst. Niet alleen de woonomgeving is groen, klimaatadaptief en natuurinclusief, ook de woningen zijn uitermate duurzaam en energiezuinig. Goed voor het milieu, goed voor je portemonnee.

 

comfort in je woning

Warm in de winter en koel in de zomer. En ruim voldoende warmwater. Dankzij je eigen warmte- en koudeopslag, een bewezen methode om je woning duurzaam te koelen en te verwarmen. De woningen hebben in het hele huis vloerverwarming en -koeling, een uitgekiend klimaatsysteem dat zorgt dat de temperatuur per verdieping altijd constant is.

 

lage energielasten

  • We verbeteren de woningschil, bijvoorbeeld door middel van drielaags glas;
  • We winnen warmte terug bij douchen en ventilatie;
  • We gebruiken de meest energiezuinige apparatuur die er is, zoals de A+++ warmtepomp;
  • Om te komen tot een (bijna) energieneutrale woning plaatsen we meer zonnepanelen dan noodzakelijk is.

 

Warmteterugwinning

Je nieuwbouwwoning is zeer goed geïsoleerd, wat betekent dat de lucht moet worden ververst. Dat gebeurt met een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). De WTW zorgt ervoor dat de afgezogen verwarmde lucht warmte afgeeft aan de verse toegevoerde lucht. Hierdoor wordt voorkomen dat er koude verse lucht in je woning komt en de temperatuur gaat dalen. Met de douche-WTW in je woning gebeurt precies hetzelfde. De warmte van het afgevoerde water tijdens het douchen wordt onttrokken en het koude douchewater wordt hiermee voorverwarmd. Beide systemen zorgen voor een laag energiegebruik.

kat

Wat is een bodem-warmtepomp?

Een bodem-warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron. De grond in je tuin dient als warmtebron. De bodem is een stabiele warmtebron. Gedurende het jaar wisselt de temperatuur nauwelijks. De temperatuur van de bodem ligt het hele jaar tussen de 9°C en 11°C. Ideaal om een woning te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. 

 

Voordelen bodem-warmtepomp

Een groot voordeel van een bodem-warmtepomp is het rendement dat veel hoger is dan van een buitenlucht-warmtepomp. Dat betekent dat je veel minder energiekosten kwijt bent aan het verwarmen van je woning. Daarnaast kan een bodem-warmtepomp je woning ook koelen zonder veel energiegebruik. Met de hete zomers die we tegenwoordig kennen en de hoge energieprijzen is dit een absolute meerwaarde. Een ander belangrijk voordeel van de bodem-warmtepomp is de levensduur. Een warmtepomp met bodembron gaat 25 jaar of langer mee. Dit is al gauw 10 jaar meer dan bij een lucht-warmtepomp. Tot slot is er bij een bodem-warmtepomp geen buitenunit nodig. Dit scheelt ruimte en geluidsoverlast en ziet er daarnaast veel fraaier uit.

Waterpomp

 

Waardevast en hypotheekrentekorting

Een aardgasvrije woning met een bodem-warmtepomp is zeer energiezuinig en heeft lage vaste lasten. Banken kijken daarnaar wanneer ze hypotheken verstrekken. Een bank geeft dan ook eerder een hypotheek voor een woning met lage vaste lasten en een goed energielabel. Daarbij is je woning al helemaal klaar voor een energiezuinige toekomst. En dat betekent dat je woning veel waardevaster is dan een bestaande woning.

 

GROEN, GROENER GROENST.
VAN PLANTSOEN TOT ACHTERTUIN.

In het Keppelplantsoen is veel aandacht voor mens, dier, water en groen. Er komen oplossingen voor het opvangen van overtollig regenwater, plekken waar insecten en vogels een thuis vinden en veel planten, gras en bomen, waardoor hittestress wordt voorkomen. Nu het klimaat verandert, maken wij van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen dé norm; ook in het Keppelplantsoen.

Fijne leefomgeving

In het Keppelplantsoen is veel aandacht voor mens, dier, water en groen. Er komen wadi’s voor het opvangen van overtollig regenwater, plekken waar insecten en vogels een thuis vinden en veel planten, gras en bomen, waardoor hittestress wordt voorkomen. Nu het klimaat verandert maken wij van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen dé norm; ook in het Keppelplantsoen.

Wadi's

De wadi’s vormen de ruggengraat van de groene structuur en de biodiversiteit in de wijk. De wadi’s worden aangelegd om regenwater dat in de wijk niet direct in de bodem kan infiltreren tijdelijk op te vangen. Dit water kan vervolgens geleidelijk in de bodem van de wadi’s infiltreren. De wadi’s bieden de mogelijkheid om een grote diversiteit aan boomsoorten op de bodem en de taluds te planten.

Kruidrijk grasland

Alle lage vegetatie in het openbaar groen, met uitzondering de wadi’s, wordt ingericht als kruidenrijk grasland. Dit kruidenrijke grasland levert een flinke bijdrage aan de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast is de inrichting en het beheer zodanig dat het grasland klimaatbestendig (droogtebestendig) is nauwelijks beheer nodig heeft.

Diversiteit aan bomen

De aan te planten bomen vormen op den duur de hoog opgaande natuurlijke groene achtergrond van de wijk. Het plantmateriaal is inheems en van autochtone afkomst. Wellicht wordt het Keppelplantsoen de eerste wijk in Nederland waar, door enkel plantmateriaal van autochtone afkomst te gebruiken, optimaal ingezet wordt op biodiversiteit en behoud van natuurlijk erfgoed.

Heesters en vaste planten

In smalle groenstroken worden inheemse heesters en vaste planten geplant zoals zwarte bes, rode bes en kruisbes. Locaties die volop in de zon liggen worden beplant met inheemse dwergstruiken en vaste planten zoals katten-doorn, kruipend stalkruid, wilde marjolein en wilde tijm.

Parkeren en tuinen

Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht, achter de woningen. Daarbij wordt vooral ge-bruik gemaakt van grasbetonstenen die water doorlaten en op natuurlijk wijze begroeid raken. In het ontwerp is op de grens van openbare ruimte en particuliere tuinen de aanleg van hagen meegenomen.

Struweel

Bij één van de wadi’s waar geen wandelpad langs loopt wordt aan de kopse kant aangeplant met doornige soorten (meidoorn en sleedoorn), waardoor hier een ondoordringbaar struweel ontstaat.

DE BOUW IS GESTART

Ben je benieuwd naar de voortgang van de bouw?
Ten Brinke, de aannemer van het plan, deelt regelmatig updates van de bouwvoortgang op hun website.
 

Lees meer